Bảng giá dịch vụ

I. DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI:

Áp dụng đối với các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán hàng tháng.

 1. Nội dung dịch vụ:

– Hàng tuần/tháng có nhân viên đến từng Công ty khách hàng tư vấn về sử dụng hóa đơn đầu ra – đầu vào; hướng dẫn viết hoá đơn và lập các loại chứng từ theo quy định; nhận chứng từ, hoá đơn (tháng hiện tại); giao sổ sách kế toán (của tháng trước);
– Lập và gởi các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế;
– Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc; cân đối thuế GTGT đầu ra, đầu vào của doanh nghiệp;
– Lập và gởi các loại báo cáo thuế hàng tháng, quí theo qui định. (gồm thuế GTGT, BC THSDHĐ, tờ khai thuế TNCN);
– Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng;
– Hoàn thiện chứng từ và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành:
a, Lập các chứng từ kế toán: nhập, xuất, thu, chi.
b, Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, nhập – xuất – tồn kho, phải thu, phải trả.
c, Lập các bảng tính khấu hao, phân bổ … theo quy định.
d, Lập bảng lương và các biểu mẫu liên quan đến lao động.
e, Lập sổ cái các tài khoản.
f, Lập sổ nhật ký chung.
– Lập báo cáo tài chính cuối niên độ;
– Lập quyết toán thuế TNDN cuối niên độ, quyết toán thuế TNCN cuối năm;
– Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu;
– Tư vấn những vấn đề liên quan đến quy định về thuế, lao động khi đơn vị có yêu cầu;

Đặc biệt: đối với các khách hàng đã cộng tác với chúng tôi trên 12 tháng, khi cơ quan thuế có quyết định thanh – kiểm tra, chúng tôi sẽ miễn phí: chuẩn bị mọi hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan thuế, thay mặt các bạn làm việc với cơ quan thuế.

 1. Biểu phí dịch vụ:
STT SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN MUA VÀO + BÁN RA
NGÀNH DỊCH VỤ, TƯ VẤN NGÀNH THƯƠNG MẠI NGÀNH SẢN XUẤT, XÂY DỰNG
1 Không phát sinh 500.000 500.000 500.000
2 Từ 01 -> 10 hóa đơn 900.000 1.200.000 1.600.000
3 Từ 11 -> 20 hóa đơn 1.200.000 1.600.000 2.000.000
4 Từ 21 -> 30 hóa đơn 1.500.000 1.900.000 2.500.000
5 Từ 31 -> 50 hóa đơn 1.800.000 2.200.000 3.200.000
6 Từ 51 -> 100 hóa đơn 2.200.000 2.600.000 3.800.000
7 Từ 101 -> 150 hóa đơn 2.500.000 3.000.000 4.200.000
8 Từ 151 -> 200 hóa đơn 2.900.000 3.800.000 4.800.000
9 Từ 201 hoá đơn Từ 3.100.000 Từ 4.900.000 Từ 6.500.000


Ghi chú:

 • Biểu phí ngành xây dựng còn phụ thuộc vào đặc thù và tính chất công trình.
 • Phí làm quyết toán thuế TNDN, TNCN cuối năm bằng 1 (một) tháng phí.
 • Quyết toán công ty không phát sinh là 700.000 đồng.
 • Giá trên chưa bao gồm các loại thuế DN phải nộp cho cơ quan thuế.
 • Quý khách chọn dịch vụ kế toán trọn gói có đứng và ký tên kế toán trưởng: phí đứng kế toán trưởng: 300.000đ -> 700.000 đ/tháng.
  • Công ty có hoạt động xuất nhập khẩu, phí 200.000đ/tờ khai.

II. DỊCH VỤ HOÀN CHỈNH SỔ SÁCH KẾ TOÁN:

Áp dụng đối với các doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói và có nhu cầu hoàn thiện lại sổ sách kế toán các năm trước.

 1. Nội dung dịch vụ:

– Thu thập các hóa đơn, chứng từ, tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, báo cáo THSDHĐ của doanh nghiệp;
– Thu thập thông báo về chế độ, hình thức kế toán áp dụng, phương pháp tính khấu hao TSCĐ;
– Khảo sát tình hình thực tế, qui trình hoạt động của doanh nghiệp;
– Kiểm tra lại toàn bộ số liệu báo cáo thuế và chứng từ gốc;
– Tư vấn, bổ sung hoàn chỉnh lại chứng từ kế toán;
– Tư vấn chi phí hợp lý, hợp lệ;
– Tính và lập các bảng: phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển;
– Tính chi phí lương, BHXH, BHYT …
– Tính và lập các bảng khấu hao TSCĐ;
– Hạch toán kế toán trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp;
– In phiếu thu, chi, nhập, xuất; sắp xếp, đóng chứng từ hàng tháng;
– Hoàn chỉnh toàn bộ sổ sách kế toán theo quy định của Bộ tài chính;
– Điều chỉnh quyết toán các năm trước (nếu có sai sót và được sự đồng ý của khách hàng);
– Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi cơ quan thuế quyết toán;

 1. Biểu phí dịch vụ:

Được tính bằng 80% phí dịch vụ kế toán trọn gói.


III. DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ và chính xác công tác kế toán trong năm, có dữ liệu và sổ sách kế toán đầy đủ phục vụ công tác lập báo cáo tài chính.

 1. Nội dung dịch vụ:

– Kiểm tra và tiếp nhận số liệu kế toán;
– Tư vấn chi phí hợp lý, hợp lệ;
– Cân đối doanh thu – chi phí;
– Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế (có tư vấn trên cơ sở số liệu của doanh nghiệp).

 1. Biểu phí dịch vụ:

– Từ 3.000.000 đồng/năm đến 6.000.000 đồng/năm


IV. DỊCH VỤ KIỂM TOÁN NỘI BỘ:

Áp dụng đối với các doanh nghiệp đã có bộ máy kế toán hoặc có người phụ trách kế toán có nhu cầu kiểm tra, rà soát lại toàn bộ chứng từ và độ chính xác trong việc thực hiện công tác kế toán – thuế.

 1. Nội dung dịch vụ:

– Kiểm tra lại toàn bộ số liệu báo cáo thuế và chứng từ gốc
– Tư vấn chi phí hợp lý, hợp lệ
– Tư vấn điều chỉnh các sai sót trong kế toán, vướng mắc về thuế.
– Hỗ trợ giải trình khi quyết toán thuế.
– Lập báo cáo kiểm toán nội bộ

 1. Biểu phí dịch vụ:

Được tính bằng 50% phí dịch vụ kế toán trọn gói.


V. DỊCH VỤ KHAI THUẾ GTGT:

 1. Nội dung dịch vụ:

– Hàng tháng có nhân viên đến Công ty khách hàng lấy hóa đơn, chứng từ gốc, hướng dẫn cách xuất hóa đơn đầu ra, cách kiểm tra hóa đơn đầu vào;
– Kiểm tra các chỉ tiêu trên hóa đơn;
– Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc; cân đối thuế GTGT đầu ra, đầu vào của doanh nghiệp;
– Tư vấn chi phí hợp lý, hợp lệ;
– Lập tờ khai và gửi cơ quan thuế;

 1. Biểu phí dịch vụ:
STT SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ PHÍ
1 –   Không phát sinh 300.000 đồng
2 –   Từ 01 -> 10 hóa đơn 500.000 đồng
3 –   Từ 11 -> 30 hóa đơn 600.000 đồng
4 –   Từ 31 -> 50 hóa đơn 800.000 đồng
5 –   Từ 51 -> 100 hóa đơn 1.000.00 đồng
6 –   Từ 101 -> 150 hóa đơn 1.300.000 đồng
7 –   Từ 151 -> 200 hóa đơn 1.600.000 đồng
8 –   Từ 201 -> 250 hóa đơn 2.000.000 đồng
9 –   Trên 251 hoá đơn Trên 2.500.000 đồng

 


VI. CÁC DỊCH VỤ KHÁC:

STT NỘI DUNG DỊCH VỤ PHÍ
1 Thiết lập hồ sơ khai thuế lần đầu 500.000 đồng/công ty
2 Lập báo cáo tài chính (vay ngân hàng) 900.000 đồng/năm
3 Khai thuế TNCN 500.000 đồng/lần
4 Dịch vụ quyết toán – hoàn thuế TN cá nhân 500.000 đồng/bộ
5 Tư vấn thuế theo giờ 500.000 đồng/giờ
6 Dịch vụ đăng ký phát hành hóa đơn đặt in 200.000 đồng/lần
7 Tư vấn thuế hàng tháng Tuỳ công ty
8 Dịch vụ làm Kế toán trưởng Tuỳ công ty
9 Thiết kế website (đã gồm hosting), chưa gồm tên miền. 1.200.000 đồng/web
10 Chữ ký số (gói 1 năm) 740.000đ/năm
11 Chữ ký số (gói 4 năm) 1.500.000đ/4 năm
12 Thành lập văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh/chi nhánh 800.000đ/lần
13 Thay đổi thông tin công ty (trụ sở chính), trừ chuyển quận 1.000.000đ/lần
14 Chuyển quận, giải thể công ty không phát sinh 2.900.000đ/lần.

Ghi chú: Giá trên chưa gồm VAT.

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ LỰA CHỌN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH THÀNH ĐẠT

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ GHK để được hướng dẫn chi tiết
Ms Đinh Thị Kim Giang (Vice Director)

Hotline: 0911.199.822
Mail: ketoan.ghk@gmail.com