Bạn là sinh viên? Hay bạn là những kế toán viên mới ra trường? Bạn chưa biết hàng tháng, hàng quý, hàng năm nộp những gì cho cơ quan thuế.

Để giúp các bạn được hiểu rõ hơn những vấn đề này, công ty kế toán Hà Nội chia sẽ với bạn những loại báo cáo mà mình phải nộp để tránh những sai sót có thể.

Báo cáo thuế hàng tháng bạn cần nộp
1/ Báo cáo thuế GTGT hàng tháng (thời gian nộp chậm nhất ngày 20 hàng tháng) bao gồm:
– Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng: ( HTKK)

– Tờ khai 01/GTGT

Kèm theo:

+ Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Mua vào: PL01-2/GTGT
+ Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Bán ra: PL01-1/GTGT.
+ Và các bảng kê phụ lúc khác nếu có. (theo mẫu tại Thông tư 28/2011/TT-BTC)

Chia sẻ