Nội dung dịch vụ:

– Hàng tháng có nhân viên đến Công ty khách hàng lấy hóa đơn, chứng từ gốc, hướng dẫn cách xuất hóa đơn đầu ra, cách kiểm tra hóa đơn đầu vào.
– Kiểm tra các chỉ tiêu trên hóa đơn.
– Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc; cân đối thuế GTGT đầu ra, đầu vào của doanh nghiệp;
– Tư vấn chi phí hợp lý, hợp lệ.
– Lập tờ khai và gửi cơ quan thuế.

Biểu phí dịch vụ:

STT SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ PHÍ
1 –   Không phát sinh 300.000 đồng
2 –   Từ 01 -> 10 hóa đơn 550.000 đồng
3 –   Từ 11 -> 30 hóa đơn 650.000 đồng
4 –   Từ 31 -> 50 hóa đơn 900.000 đồng
5 –   Từ 51 -> 100 hóa đơn 1.150.00 đồng
6 –   Từ 101 -> 150 hóa đơn 1.400.000 đồng
7 –   Từ 151 -> 200 hóa đơn 1.750.000 đồng
8 –   Từ 201 -> 250 hóa đơn 2.000.000 đồng
9 –   Trên 251 hoá đơn Trên 2.500.000 đồng
Chia sẻ