1. Gói cước cho tổ chức , cá nhân, doanh nghiệp đăng ký mới: (Đánh dấu “X”vào ô vuông)
Tên gói dịch vụ Đăng ký mới
Mô tả gói cước
Ký văn bản, tài liệu kê khai thuế Thông số: độ dài khóa 1024 bit
Thời gian sử dụng 06 Tháng

(Tặng 03 tháng dịch vụ)

1 Năm

(Cho DN  thành lập <6 Tháng)

1 Năm

(Tặng 04 tháng dịch vụ)

2 Năm

(Tặng 08 tháng dịch vụ)

3 Năm

(Tặng 12 tháng dịch vụ)

Giá Chứng thư số 450.000 990.000 900.000 1.530.000 2160000
Giá VINA-CA Token 450.000 Miễn phí 450.000 400.000 Miễn phí
VAT (10%) 90.000 99.000 135.000 193.000 216000
Tổng giá (Đã VAT) 990.000 1089.000 1.485.000 2.123.000 2,376,000
Tổng thời gian dịch vụ 09 Tháng 12 Tháng 16 Tháng 32 Tháng 48 Tháng

 

  1. Dành cho cá nhân,doanh nghiệp gia hạn dịch vụ: (Đánh dấu “X”vào ô vuông)
Tên gói dịch vụ Gia hạn
Mô tả gói cước Ký văn bản, tài liệu kê khai thuế                   Thông số: độ dài khóa 1024 bit
Thời gian sử dụng 1 Năm 2 Năm 3 Năm
(Tặng 4 tháng dịch vụ) (Tặng 8 tháng dịch vụ) (Tặng 12 tháng dịch vụ)
Giá Chứng thư số 900,000 1,530,000 1,710,000
VAT (10%) 90,000 153,000 171,000
Tổng giá (Đã VAT) 990,000 1,683,000 1,881,000
Tổng thời gian dịch vụ 16 Tháng 32 Tháng 48    Tháng

 

  1. Dành cho cá nhân, doanh nghiệp chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ: (Đánh dấu “X”vào ô vuông)
Tên gói dịch vụ Chuyển NCC
Mô tả gói cước
Ký văn bản, tài liệu kê khai thuế Thông số: độ dài khóa 1024 bit
Thời gian sử dụng 06 Tháng

(Tặng 06 tháng dịch vụ)

1 Năm

(Tặng 09 tháng dịch vụ)

2 Năm

(Tặng 12 tháng dịch vụ)

3 Năm

(Tặng 12 tháng dịch vụ)

Khuyến mãi thêm nếu CTS cũ còn hạn Không khuyến mãi Cộng thêm 3 tháng nếu CTS cũ của khách hàng còn hạn sử dụng trên 30 ngày Cộng thêm 6 tháng nếu CTS cũ của khách hàng còn hạn sử dụng trên 30 ngày Cộng thêm 6 tháng nếu CTS cũ của khách hàng còn hạn sử dụng trên 30 ngày
Giá Chứng thư số 450.000 900.000 1.530.000 2.160.000
Giá VINA-CA Token 450.000 450.000 Miễn phí Miễn phí
VAT (10%) 90.000 135.000 153.000 216.000
Tổng giá (Đã VAT) 990.000 1.485.000 1.683.000 2.376.000
Tổng thời gian dịch vụ 12 Tháng 21 Tháng 36 Tháng 48 Tháng
Chia sẻ