Một phần không thể thiếu của công tác kế toán là báo cáo thuế hàng tháng. Doanh Nghiệp Việt nhận thực hiện báo cáo thuế cho quý doanh nghiệp bằng phần mềm có mã vạch hai chiều (HTKK) của Tổng Cục Thuế. Doanh Nghiệp Việt mang đến lòng chân thành, sự hợp tác tin cậy, sự tận tụy chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích về kế toán – Thuế và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

Các nội dung và công việc Doanh Nghiệp Việt cam kết thực hiện:

I. Báo cáo thuế hàng tháng:
1. Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng tại cơ quan thuế;
2. Lập và nộp báo cáo thống kê;
3. Lập và nộp tờ khai quý tại cơ quan thuế
4. Đại diện Doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế
5. Tư vấn các vấn đề liên quan đến hồ sơ thuế

II. Kế toán hàng tháng:
Ø Kế toán tháng
1. Lập và nộp các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế;
2. Hướng dẫn viết hóa đơn và lập các loại chứng từ theo quy định;
3. Cử nhân viên đến tận nơi nhận hóa đơn – chứng từ;
4. Thiết lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều;
5. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
6. Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra;
7. In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, theo chứng từ gốc của đơn vị;
8. Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng;
9. In báo cáo mang đến tận nơi doanh nghiệp ký và nộp tại chi cục thuế Quận/Huyện;
10. Lập và nộp báo cáo thống kê;

Chia sẻ