Đại lý thuế, kế toán GHK chia sẻ Điểm thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2016.

Tổng cục Thuế thông báo Kết quả kỳ thi và phúc khảo kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016. với nội dung như sau:

Thực hiện Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-TCT ngày 13/6/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thành lập Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016 và Quyết định 1472/QĐ-TCT ngày 1/8/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc kiện toàn Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016;

Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016 thông báo:

1. Kết quả kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016 (theo Quyết định số 291/QĐ-HĐT ngày 27/12/2016 của Chủ tịch Hội đồng thi về việc công nhận kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016).

– Điểm thi tại Hà Nội : xem diem-thi_han
– Điểm thi tại TP.HCM : xem diem-thi_hcm
– Quyết định công nhận kết quả thi : xem qd-cong-nhan-kq-thi

2. Phúc khảo kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016:
Hội đồng thi nhận đơn đề nghị phúc khảo và phí phúc khảo trong giờ hành chính các ngày làm việc: từ ngày 29/12/2016 đến hết ngày 6/01/2017 tại cơ quan Tổng cục Thuế, địa chỉ: Trường Nghiệp vụ Thuế, phòng 1019, Tầng 10, Tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội:

– Đơn phúc khảo: theo maudonphuckhaothicchn2016.
– Phí phúc khảo: 100.000 đồng/môn thi.

Trường hợp thí sinh nộp đơn phúc khảo qua đường bưu chính, phí phúc khảo đề nghị chuyển khoản theo thông tin:

+ Chủ tài khoản: Trường Nghiệp vụ Thuế.
+ Số tài khoản: 21110000335596 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.
+ Nội dung chuyển khoản: Phí phúc khảo môn_SBD_Họ và tên. Ví dụ: Phí phúc khảo môn Pháp luật về thuế_HAN001_ Nguyễn Văn A.

Đơn phúc khảo và phí phúc khảo nộp sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

Nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ theo số điện thoại sau để được giải đáp: 04.39727772 hoặc 04.39727737.

Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016 trân trọng thông báo./.

Chia sẻ