Hoa hồng đại lý bảo hiểm có tính thuế GTGT không? Khi nhận doanh thu hoa hồng đại lý bảo hiểm có xuất hóa đơn GTGT không? Có phải kê khai tính thuế GTGT không? Kế toán Thiên Ưng xin giải đáp các vướng mắc đó của các bạn.

Câu hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài chính Hiện tại tôi là Kế toán một doanh nghiệp (DN) Chỉ kinh doanh dịch vụ mô giới Bảo hiểm Nhân Thọ Prudential (Thuộc lĩnh vực không chịu thuế) gọi tắt DN A.

– DN A đã ký hơp đồng Đại lý với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam (được Bộ Tài Chính cấp phép số 15/GP/KDBH) (DN B). Hàng kỳ DN A được hưởng một khoảng doanh thu (được gọi là hoa hồng mô giới bảo hiểm) và suất hóa đơn cho DN B để hưởng khoản doanh thu mô giới này.

– Vậy, Bộ Tài Chính cho tôi hỏi khoản doanh thu này thuộc đối tượng chịu thuế bao nhiêu % hay không chịu thuế. Khoản DT này thuộc các trường hợp không phải kê khai tính và nộp thuế GTGT có đúng không? Phần thuế GTGT đầu vào có được khấu trừ không? Xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ