Thuế và các câu hỏi đáp về thuế. “Thuế là cái chúng ta phải trả cho một xã hội văn minh”. Vậy thuế là gì? (Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước…). Nhưng vấn đề về thuế luôn gặp rắc rối nhiều và các giải quyết ra sao? Các bạn cùng tìm hiểu bài viết “Hỏi đáp về thuế”

Câu hỏi 1:
Tháng 9 vừa rồi tôi có bán 1 mảnh đất và đã thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân. Xin hỏi đến kỳ quyết toán tôi có phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với khoản thu nhập từ việc bán bất động sản này nữa không?

Trả lời:
Theo quy định về thuế thu nhập cá nhân hiện hành thì trường hợp cá nhân có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, cá nhân thực hiện khai thuế thu nhập cá
nhân theo từng lần phát sinh và không khai quyết toán thuế.

Chia sẻ