Bị mất hóa đơn xóa bỏ (hủy) đã xuất hóa đơn khác thay thế xử lý thế nào? Mức phạt khi làm mất hóa đơn lập sai đã xóa bỏ và xuất hóa đơn thay thế? Kế toán Thiên Ưng xin giải đáp các vướng mắc đó của các bạn.

Câu hỏi:
– Kính gửi Tổng Cục thuế. Đơn vị chúng tôi xảy ra trường hợp như sau:
– Tháng 02/2015 Công ty chúng tôi đã xuất hóa đơn VAT cho khách hàng nhưng do bị lem mực in ngay dòng thành tiền nên phía khách hàng không chấp nhận.Vì vậy 2 bên đã làm biên bản hủy và đã lập hóa đơn khác thay thế.
– Nhưng đến bây giờ bên công ty tôi mới phát hiện đã bị mất liên 2 của hóa đơn đã được hủy. Theo Thông tư số 10/2014/TT-BTC có hiệu lực ngày 02/03/2014, tại mục a, khoản 4 điều 11 có ghi “Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.”.
– Trường hợp này đơn vị chúng tôi phải lập hồ sơ khai báo như thế nào, và hình thức phạt cảnh cáo có bị ra quyết định bằng văn bản hay không, mức phạt như thế nào?
– Chúng tôi rất mong nhận được câu trả lời của Tổng Cục Thuế để chúng tôi làm báo cáo cũng như hồ sơ giải trình với cơ quan thuế theo đúng qui định. Xin chân thành cản ơn.

Chia sẻ